W czym możemy pomóc?

AppDistrict Sp. z o.o.


ul. Henryka Sienkiewicza 9 / LU1

30-033 Kraków (PL)

1-833-APP-DIST
(1-833-277-3478)


NIP: 6772378204

REGON: 122988570

KRS: 0000491117


Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 35 000 PLN (w całości wpłaconym)

Copyright © 2013-2023 AppDistrict Sp. z o.o.