Polityka Prywatności (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych)

Niniejszy dokument określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających serwis internetowy AppDistrict.com (w tym naszych Klientów) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych o których mowa w niniejszym dokumencie jest AppDistrict Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • informowania o produktach i usługach własnych Administratora na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 • podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług hostingowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług hostingowych, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • udostępnienia danych organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań., zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z późn. zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznych - w tym: doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie uwag na ich temat, logów technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora; co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Pliki Cookies (tzw. „Ciasteczka”)

 • W celu zapewnienia optymalnego działania naszego systemu automatycznie zamieszczamy pliki Cookies na twoich urządzeniach i uzyskujemy do nich dostęp.
 • Cookies są danymi informatycznymi, plikami o niewielkim rozmiarze, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym podczas odwiedzania stron WWW. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas istnienia oraz przypadkowo wygenerowany, niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 • Pliki Cookies wykorzystujemy w celu:
  • dostosowania zawartości stron Serwisu do twoich preferencji i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do twoich indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Przeglądarka internetowa zasadniczo domyślnie umożliwia przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. W każdym czasie możesz dokonać zmiany tych ustawień. Możesz przede wszystkim zmienić ustawienia przeglądarki internetowej poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików Cookies bądź poprzez ustawienia informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 • Przez korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyłączającej używanie plików Cookies wyrażasz zgodę na instalację Cookies na swoim urządzeniu końcowym.
 • Ustawienia przeglądarki powodujące wyłączenie Cookies mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu lub je uniemożliwić. Dotyczy to w szczególności sekcji wymagających logowania.
 • Żadne inne dane nie są gromadzone przez Serwis automatycznie.

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcy, czyli firmy wspierające nas przy świadczeniu usług:
  • biura rachunkowe
  • dostawcy usług informatycznych
  • agencje marketingowe
 • innym niezależnym odbiorcom:
  • rejestratorom i rejestrom domen
  • innym partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) może odbywać się zgodnie z postanowieniami RODO, w szczególności gdy jest to niezbędne do świadczenia usług takich jak:

 • Usługi hostingowe (hosting WWW, VPS) świadczone na serwerach poza terenem EOG (każdorazowo oznaczone w ofercie z podaniem kraju)
 • Rejestracja domen w rejestrze zlokalizowanym poza terenem EOG (np.: .com)
 • Dostawa certyfikatów SSL których wystawcą jest podmiot zlokalizowany poza terenem EOG

VI. Okres przechowywania danych

 • Dane pozyskane w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług hostingowych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym nastąpił ostatni kontakt w sprawie jej zawarcia.
 • Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług hostingowych przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy
 • Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb informowania o naszych produktach i usługach do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. Twoje prawa:

Zapewniamy:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych (o ile zachodzą podstawy do ich usunięcia)
 4. ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych dostarczonych na podstawie umowy lub zgody - w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Istnieje także możliwość zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem zapewnienia przez ten podmiot warunków technicznych zapewniających bezpieczny transfer danych.
 7. prawo do wniesienia skargi co do sposobu przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu)
 8. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanych na podstawie wcześniejszej zgody). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu wykonania swoich praw można skierować żądanie poprzez przesłanie zgłoszenia do naszego Biura Obsługi Klienta za pomocą formularza dostępnego na stronie https://appdistrict.com/pl/kontakt lub w Panelu Klienta. Zgodnie z wymogami RODO przed realizacją powyższych uprawnień jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia odpowiednich czynności identyfikacyjnych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych niezbędnych do realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia. Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres (każdorazowo określone jako opcjonalne), na podstawie wyrażonej zgody jest dobrowolne. Niepodania danych niezbędnych do realizacji umowy spowoduje odmowę jej zawarcia.

Copyright © 2013-2023 AppDistrict Sp. z o.o.