Czy podane ceny zawierają podatek VAT?

Tak, podane ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Jeśli na mocy obowiązujących przepisów nie jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku VAT zostanie on odliczony w podsumowaniu zamówienia.

W szczególności VAT nie jest pobierany od podmiotów zarejestrowanych poza terenem UE, jak również od podmiotów z UE których:

  • siedziba znajduje się poza terytorium Polski, oraz
  • posiadają prawidłowy numer VAT (NIP UE), weryfikowalny w bazie VIES .

Copyright © 2013-2023 AppDistrict Sp. z o.o.