Jak przypisać zakupione adresy do serwera?

Podstawowy adres IP przypisany jest do serwera za pomocą mechanizmu DHCP. Aby przypisać więcej niż 1 adres IP trzeba zmienić konfiguracje sieci na statyczną i ręcznie przypisać adresy do interfejsu sieciowego.

Zalecamy wcześniejsze ustawienie hasła na root-a lub do konta z sudo co umożliwi szybki dostęp przez konsolę noVNC w razie błędu w konfiguracji sieci.

Copyright © 2013-2023 AppDistrict Sp. z o.o.